Πρόταση Οριστικών Αξιολογικών Πινάκων υποψηφίων Υπευθύνων ΕΚΦΕ, Σ.Δ. και Σ.Σ.Ν.

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 18:59

Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ' αριθμ. 16η/06-09-2012 πράξη του προτείνει οριστικούς Αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΣΔ και ΣΣΝ ως ακολούθως:

ΕΚΦΕ

Σ.Δ.

Σ.Σ.Ν.