Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. στις κατηγορίες Α & Β

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 18:07

Με την 2η/16-06-2017 πράξη του το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Δ.Ε. Κορινθίας εξέτασε τις ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κορινθίας και ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης στις κατηγορίες Α & Β.

Θα ακολουθήσει η διατύπωση γνώμης από τους Συλλόγους Διδασκόντων στις 20-06-2017 και οι συνεντεύξεις που θα ξεκινήσουν πιθανότατα την Πέμπτη 22-06-2017.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις