Πρόγραμμα Συνέντευξης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 14:24

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας στην Κόρινθο, Νοταρά 123, 2ος όροφος, αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιγράφεται στο άρθρο 5 της Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α.

 

Πληροφορίες: 27410 - 77025, 27410 - 77017, 27410 - 77030

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις