Πρόγραμμα Συνέντευξης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 14:24

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας στην Κόρινθο, Νοταρά 123, 2ος όροφος, αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιγράφεται στο άρθρο 5 της Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α.

 

Πληροφορίες: 27410 - 77025, 27410 - 77017, 27410 - 77030

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών

Επιλογές Στελεχών :: 28-07-2017

Επισυνάπτουμε την εκδοθείσα από την ΠΔΕ Πελοποννήσου απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας. Οι τοθετηθέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της...

Περισσότερα...

Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικ…

Επιλογές Στελεχών :: 27-07-2017

Ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης διευθυντή σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 07η/27-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δ.Ε. Κορινθίας.   Η επισυναπτόμενη πρόταση δεν είναι...

Περισσότερα...