Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 15:44

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως αυτός διαμορφώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 5η/18-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας, Νοταρά 123, Κόρινθος, από Τετάρτη 19-07-2017 μέχρι και Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 14:00.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, ο οποίος και θα υποβληθεί προς κύρωση.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις