Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 15:44

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως αυτός διαμορφώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 5η/18-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας, Νοταρά 123, Κόρινθος, από Τετάρτη 19-07-2017 μέχρι και Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 14:00.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, ο οποίος και θα υποβληθεί προς κύρωση.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών

Επιλογές Στελεχών :: 28-07-2017

Επισυνάπτουμε την εκδοθείσα από την ΠΔΕ Πελοποννήσου απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας. Οι τοθετηθέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της...

Περισσότερα...

Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικ…

Επιλογές Στελεχών :: 27-07-2017

Ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης διευθυντή σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 07η/27-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δ.Ε. Κορινθίας.   Η επισυναπτόμενη πρόταση δεν είναι...

Περισσότερα...