Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 23:07

Επισυνάπτουμε την εκδοθείσα από την ΠΔΕ Πελοποννήσου απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας.

Οι τοθετηθέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας με παρουσία τους ή με αποστολή FAX ή e-mail.

Κατόπιν η ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα θα γίνει σε συνεννόηση με τον απερχόμενο Διευθυντή