Μοριοδότηση_Υποψηφίων_ΕΙΔ..Ε.Γ.Λ.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 12:32

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών ΕΙΔ.Ε.Γ.Λ. όπως αυτή υπολογίστηκε με την 1η/18-01-2019 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ΔΔΕ Κορινθίας.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Τετάρτη 23 - 01 - 2019