Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Εν.Ειδ. Γ.Λ. Λουτρ.Περ.Αγ.Θεοδ.

Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 12:08

Με βάση την 3η/31-01-2019 πράξη του Συμβουλίου Επιλοής Στελεχών ΔΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων όπως διαμορφώθηκε μετά και την διαδικασία της συνέντευξης.

 

Προθεσμία ενστάσεων: Μέχρι Τρίτη 05-02-2019 στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας.