Πίνακες Υποψηφίων Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ - ΦΑ - ΕΚΦΕ

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 11:53

 Με βάση την 3η/2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών υποψηφιοτήτων, με την αντίστοιχη μοριοδότηση στις κατηγορίες α και β, καθώς και οι πίνακες μη δεκτών υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ, ΦΑ, ΕΚΦΕ.

 

Προθεσμία ενστάσεων: Μέχρι Τρίτη 19 - 02 - 2019 στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας.