Αξιολογικοί Πίνακες & Τοποθετήσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και Φ.Α.

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 12:54

 Μετά την 5η/06-03-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Κορινθίας

β) ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Υπευθύνου ΦΑ ΔΔΕ Κορινθίας

γ) η τοποθέτηση υπευθύνου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Κορινθίας

δ) η τοποθέτηση υπευθύνου ΦΑ ΔΔΕ Κορινθίας

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση Αριθμητικών Υπεραριθμιών - Ορ…

Μεταθέσεις :: 15-05-2020

Δείτε τα συνημμένα. Τα οργανικά κενά της Ειδικής Αγωγής θα ανακοινωθούν μετά την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 18/5/2020 Διεγράφη το οργανικό κενό Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων που εκ παραδρομής...

Περισσότερα...

Πίνακας μορίων αιτούντων βελτίωσης θέσης…

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 13-05-2020

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19/5/2020 στο e-mailτης Διεύθυνσης.

Περισσότερα...