Αξιολογικοί Πίνακες & Τοποθετήσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και Φ.Α.

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 12:54

 Μετά την 5η/06-03-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Κορινθίας

β) ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Υπευθύνου ΦΑ ΔΔΕ Κορινθίας

γ) η τοποθέτηση υπευθύνου ΕΚΦΕ ΔΔΕ Κορινθίας

δ) η τοποθέτηση υπευθύνου ΦΑ ΔΔΕ Κορινθίας