Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ΔΔΕ Κορινθίας μετά από εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 11:53