Ανακοινώνεται ο πίνακας συνολικής μοριοδότησης (κατηγορίες Α+Β+Γ) των υποψηφίων διευθυντών σε κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων ΔΔΕ Κορινθίας, ανά σχολική μονάδα.

Ενστάσεις επί του παραπάνω πίνακα μπορούν να υποβάλλονται από Παρασκευή 04-03-2016 έως και Τρίτη 08-03-2016.