Μετά και την 4η/26-06-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, που αφορούσε την εξέταση των ενστάσεων μετά και την διαδικασία της ψηφοφορίας στις σχολικές μονάδας και Ε.Κ., ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες συνολικής μοριοδότησης υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας.

Ανακοινώνεται ο πίνακας συνολικής μοριοδότησης (κατηγορίες Α+Β+Γ) των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Κορινθίας ανά σχολική μονάδα.

Ενστάσεις επί του παραπάνω πίνακα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και Πέμπτη 25-06-2015 και ώρα 14:00.