Σας γνωρίζουμε ότι ορίζεται 3ήμερη προθεσμία ενστάσεων από 29-08-2012 έως και 31-08-2012 και ώρα 13:00 .


Διαβιβαστικό

Πίνακας

Προσοχή: Προθεσμία μέχρι 23-08-2012

1. Υπεύθυνος ΕΚΦΕ

α. Προκύρηξη

β. Διαδικασία

2. Υπεύθυνος ΚΕΣΥΠ

α. Προκύρηξη

β. Διαδικασία

3. Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ

α. Προκύρηξη

β. Διαδικασία

4. Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

α. Προκύρηξη

β. Διαδικασία

5. Υπεύθυνος ΣΣΝ

α. Προκύρηξη

β. Διαδικασία

Σελίδα 9 από 9