Σας γνωρίζουμε ότι ορίζεται 3ήμερη προθεσμία ενστάσεων από 29-08-2012 έως και 31-08-2012 και ώρα 13:00 .


Διαβιβαστικό

Πίνακας

Σας γνωρίζουμε ότι ορίζεται 3ήμερη προθεσμία ενστάσεων από 29-08-2012 έως και 31-08-2012 και ώρα 13:00 .


Διαβιβαστικό

Πίνακας

Σελίδα 9 από 9