Προεδρικά Διατάγματα 50 & 100 (Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις σε οργανικές και προσωρινές θέσεις - Διαθέσεις - Αποσπάσεις)

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 14:16

Το προεδρικό διάταγμα 50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100/1997 περιγράφει την διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών, καθώς και την διαδικασία τοποθέτησης σε οργανικά και λειτουργικά κενά, υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Προεδρικό Διάταγμα 50/1996

Προεδρικό Διάταγμα 100/1997

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας