Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κορινθίας

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 09:03

Απόφαση συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κορινθίας.