Λειτουργικά κενά και αιτήσεις εκπαιδευτικών αποσπαμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 14:03

Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά για συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων των εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στην ΔΔΕ Κορινθίας ή να αποσταλούν με FAX στο 27410 – 77021 με τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 27410 – 77020.

Προθεσμία: Μέχρι Τετάρτη 03-09-2014 και ώρα 12:00

 (Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί για την διευκόλυνση της υπηρεσίας να καταθέσουν σήμερα τις δηλώσεις προτίμησης)