Γνωμοδότηση ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου για οριστική τοποθέτηση/μετάθεση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 14:11

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου με την υπ’ αρ. 14/15-7-2020 Πράξη του, συνέταξε την πρότασή του για οριστική τοποθέτηση/μετάθεση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ. Όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναφέρονται στην πρόταση που κοινοποιείται εδώ μέσω του υπ΄αριθμ. 4971/15-07-2020 εγγράφου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (05) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση (15-07-2020 έως 20-07-2020) αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης. Η αίτηση αυτή κατατίθεται μόνο μέσω e-mail στο mail (at) dide.kor.sch.gr.

 

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 15-09-2020

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση που βασίζεται στην 17η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,  αναμένεται επόμενη συνεδρίαση εντός της εβδομάδας.

Περισσότερα...

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονά…

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 07-09-2020

Ανακοινώνονται δύο αποφάσεις διαθέσεων της ΔΔΕ Κορινθίας που βασίζονται στην 16η/07-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Περισσότερα...