Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου με την υπ’ αρ. 14/15-7-2020 Πράξη του, συνέταξε την πρότασή του για οριστική τοποθέτηση/μετάθεση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ. Όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναφέρονται στην πρόταση που κοινοποιείται εδώ μέσω του υπ΄αριθμ. 4971/15-07-2020 εγγράφου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (05) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση (15-07-2020 έως 20-07-2020) αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης. Η αίτηση αυτή κατατίθεται μόνο μέσω e-mail στο mail (at) dide.kor.sch.gr.

 

 

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 14:41

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 2η και 3η Πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας.