Δικαιολογητικά οδοιπορικών διάθεσης και πανελληνίων εξετάσεων

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 09:57

Στα επισυνάπτομενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, διάθεσης και βαθμολογητών πανελληνιών. Επισυνάπτονται επίσης και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.