ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 13:33

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αμοιβές πανελληνίων,  αποζημίωση μη χρήσης αδείας και Σαββάτου, Κυριακής.