ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015 14:19

Με την υπ.αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή Απογραφής προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου. Στη νέα εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση στοιχείων όπως ο αριθμός παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη, το ΦΕΚ και ο τρόπος πρόσληψης, η προϋπηρεσία κ.α.

Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της εφαρμογής παρακαλούνται όλοι οι μισθοδοτούμενοι που έχουν παιδιά προστατευόμενα μέλη να συμπληρώσουν τη συνημμένη Υπ.Δήλωση και να την αποστείλουν στην οικεία Διεύθυνση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται όλα τα παιδιά εως 18 ετών, καθώς και τα παιδιά πάνω από 18 για τα οποία συντρέχει κάποιος λόγος (π.χ. σπουδές, αναπηρία κ.λπ.) και τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν υγειονομικά ως έμμεσα ασφαλισμένοι στο ασφαλιστικό ταμείο των γονέων τους.

Για όσους εκπαιδευτικούς δεν υπηρετούν σε σχολεία του νομού, οι υπ.δηλώσεις να αποσταλλούν  εως τις 15/11/2015

στο ΦΑΞ:2741077024(υπόψη μηχανογράφησης)

ή

ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ "ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΝΟΤΑΡΑ 123, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ".

Για του υπόλοιπους που υπηρετούν σε σχολεία αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας έχει σταλεί σχετικό email στα σχολεία.

Για λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στη  σχετική εγκύκλιο και στο δικτυακό τόπο της απογραφής.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εφαρμογή Μισθοδοσία online

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις