Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αμοιβές πανελληνίων,  αποζημίωση μη χρήσης αδείας και Σαββάτου, Κυριακής.

Στα επισυνάπτομενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, διάθεσης και βαθμολογητών πανελληνιών. Επισυνάπτονται επίσης και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Δικαιολογητικά πληρωμής οδοιπορικών διάθεσης

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ (Υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου Διάθεσης). Επί τρία
  1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου Διάθεσης).
  1. ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ.
  1. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ.
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ.
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ Ι.Χ.
  • ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Φωτοτυπία).
  • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ (φωτοτυπία) . Ο μετακινούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο μόνο εάν αυτό είναι ιδιοκτησίας του ή του / της συζύγου ή γονέα και συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
  • Όταν στην διαδρομή υπάρχουν Διόδια είναι απαραίτητο να επιλεγεί η συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω διοδίων ) και να προσκομισθούν   i)για να αποζημιωθούν και   ii) γιατί αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της διαδρομής .

Θερμή παράκληση: α) η κατάσταση πληρωμής οδοιπορικών και β) η βεβαίωση ωρών διδασκαλίας να περιέχουν ημερομηνίες του ίδιου έτους.