ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 30/9/2015

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2015 09:50

Πράξεις αλλαγής ΜΚ μισθοδοσίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (εως 30/09/2015) και κατάταξης νέων διευθυντών.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 31/8/2015

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 14:30

Πράξη αλλαγής ΜΚ μισθοδοσίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (εως 31/08/2015)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2015 09:14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015