ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 31/12/2014

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 15:09

Πράξη αλλαγής ΜΚ μισθοδοσίας ΦΕΒ 2015 (εως 31/12/2014)

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 30/11/2014

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 13:42

Κατάσταση αλλαγής ΜΚ για μισθοδοσία Ιανουαρίου 2015.

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 31/10/2014

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 12:12

Κατάσταση αλλαγής ΜΚ για μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2014.

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.