Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αμοιβές πανελληνίων,  αποζημίωση μη χρήσης αδείας και Σαββάτου, Κυριακής.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛ. 2014

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014 14:35

Αλλαγή ΜΚ εως 31/5/2014.

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

Αλλαγή ΜΚ εως 30/4/2014.

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.