ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΕΩΣ 31/7/2014

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014 18:05

Κατάσταση αλλαγής ΜΚ για μισθοδοσία Σεπτεμβρίου 2014.

 

Ακολουθεί διαπιστωτική πράξη.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΓ 2014

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 14:01

Αλλαγή ΜΚ εως 30/6/2014.

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αμοιβές πανελληνίων,  αποζημίωση μη χρήσης αδείας και Σαββάτου, Κυριακής.