ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡ 2014

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 14:48

Αλλαγή ΜΚ εως 31/01/2014. 

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒ 2014

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 13:59

Αλλαγή ΜΚ εως 31/12/2013. 

Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

Αλλαγή ΜΚ Μονίμων ΙΑΝ 2014

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 09:42

Αλλάγη ΜΚ εως 30/11/2013. Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.