ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 11:38

Αλλαγή ΜΚ εώς 31/8/2013.  Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013 10:27

Αλλαγή ΜΚ εως 31/7/2013. Ακολουθεί η διαπιστωτική πράξη.

 

Στα επισυνάπτομενα θα βρείτε κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οδοιπορικά συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, διάθεσης και βαθμολογητών πανελληνιών. Επισυνάπτονται επίσης και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις