Μισθοδοσία Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 11:40

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί η μισθοδοσία με τα δεδουλευμένα του Σεπτεμβρίου.

Μισθοδοσία Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 09:59

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί στα σχολεία η μισθοδοσία του Νοεμβρίου.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2012 11:50

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία κάθε μήνα πληρώνεται δεδουλευμένα στις 10 (ή την προηγούμενη εργάσιμη) του επόμενου μήνα.

Επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι τις 6 του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα: Μισθοδοσία Απριλίου

Προθεσμία υποβολής: έως 6 Μαΐου

Ημερομηνία πληρωμής: 10 Μαΐου

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις