Μισθοδοσία Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 09:59

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί στα σχολεία η μισθοδοσία του Νοεμβρίου.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2012 11:50

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία κάθε μήνα πληρώνεται δεδουλευμένα στις 10 (ή την προηγούμενη εργάσιμη) του επόμενου μήνα.

Επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι τις 6 του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα: Μισθοδοσία Απριλίου

Προθεσμία υποβολής: έως 6 Μαΐου

Ημερομηνία πληρωμής: 10 Μαΐου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2012 11:41

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία κάθε μήνα πληρώνεται προκαταβολικά: το α΄δεκαπενθήμερο στις 27 ή την προηγούμενη εργάσιμη του μήνα που προηγείται και το β΄δεκαπενθήμερο στις 13 ή την προηγούμενη εργάσιμη του τρέχοντος μήνα. Επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι τις 12 του προηγούμενου μήνα.

Παράδειγμα: Μισθοδοσία Ιουνίου

Προθεσμία υποβολής: έως 12 Μαΐου

Ημερομηνίες πληρωμής: α΄δεκαπενθήμερο 25 Μαΐου (27 Μαΐου είναι Κυριακή)

                                       β΄δεκαπενθήμερο 13 Ιουνίου