Άδειες αναπληρωτών

Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 12:25

Κατηγορίες αδειών για αναπληρωτές

Κανονική άδεια

Διάταξη: Άρθρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988

Χρονική διάρκεια: 7 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης

Άδεια γάμου-θανάτου

Διάταξη: Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2003

Χρονική διάρκεια: 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών

Ειδική άδεια νοσήματος

Διάταξη: Π.Δ. 410/1988

Χρονική διάρκεια: 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο ( 11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές ) σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Άδεια αιμοδοσίας

Διάταξη: ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97, 20784/16-11-1994

Χρονική διάρκεια: 1 εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αιμοδοσίας για ασθενή συγγενικού περιβάλλοντος, 2 εργάσιμες ημέρες για αιμοδοσία με δική τους πρωτοβουλία και 3 εργάσιμες ημέρες εφόσον ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης

Άδειες μητρότητας

Διάταξη: Άρθρα 11 του Ν. 2874/2000

Χρονική διάρκεια: 8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδες άδεια λοχείας.

Αναρρωτικές άδειες

Διάταξη: Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα

Χρονική διάρκεια: Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

Διάταξη: Άρθρο 9 του Ν.1483/1984, άρθρο 6 του Π.Δ. 193/1988

Χρονική διάρκεια: Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Έως 5 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες το χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.

Άδειες εξετάσεων

Διάταξη: Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/1988

Χρονική διάρκεια: 14 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα ) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από αυτό που ήδη κατέχουν.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Κορινθίας :: 23-08-2019

Στις 26, 27 και 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αλλαγή του τηλ.κέντρου. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση mail@dide.kor.sch.gr για την επικοινωνία μέσω...

Περισσότερα...