Αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 11:08

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 21-03-2013 έως 02-04-2013.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27410 77025 και 27410 77017.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις