Ανάρτηση Αποτελεσμάτων αιτήσεων και επιλεγέντων εκπαιδευτικών ΠΔΣ των ΕΠΑΛ ΔΔΕ Κορινθίας

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 13:34

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκοντες Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας. Η ΠΔΣ των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσει μετά από την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α.

Για πληροφορίες: 27410 - 77032 (Σάνη Α.)