Παράταση προθέσμιας υποβολής αιτήσεων απόσπασης

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 13:53

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 17-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις