ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2016 13:39

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχ. έτος 2016-2017 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορινθίας να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους αυθημερόν:

1.Αντίγραφο Πτυχίου

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας

3.Προυπηρεσίες

4.Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (μόνο για τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής)

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)

6.Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης (άνδρες)

7. A.Φ.Μ-ΔΟΥ

8.Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ

9.Α.Μ.Κ.Α

10.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας/ΙΒΑΝ/ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

11.Συμπλήρωση Υ.Δ.(Δίνεται από την υπηρεσία)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις