ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 14:41

Σας  γνωστοποιούμε τους  οριστικούς πίνακες μεταθέσεων σχ. έτ. 2016-2017 ως εξής:

 α) των αιτήσεων Γενικών Μεταθέσεων

β) των αιτήσεων μετάθεσης στα Μουσικά Σχολεία προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Από το τμήμα Μεταθέσεων

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις