Προσωρινός Πίνακας με Μόρια Μεταθέσεων Έτους 2017

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 12:10

Προθεσμία Ενστάσεων: από 08-12-2017 έως και 14-12-2017.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27410-77025 (Κόρκα Α.), 27410-77017 (Σιόρεντα Α.)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις