Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018: Πίνακες κατάταξης αιτούντων εκπαιδευτικών κι επιλεγέντες

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 13:07

 

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης (ανα ειδικότητα) αιτούντων εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας 2017-2018 στους οποίους σημειώνονται ποιοί εκπαιδευτικοί έχουν επιλεγεί.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν μόνο την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 9:00 πμ στη ΔΔΕ Κορινθίας (Νοταρά 123, Κόρινθος, 3ος όροφος) ώστε να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε ομάδα ΣΚΑΕ. 

Πληροφορίες: 27410 77022 (Δημήτρης Μπαρέλος)