Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 11:58

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις