ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 14:29
Διαβάστε το συνημμένο.
Η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις