Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 08:24

Ακολουθεί ως συνημμένο η σχετική εγκύκλιος.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις