Προσωρινοί πίνακες μορίων μεταθέσεων σχ. έτους 2018-19

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 10:00

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης και σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των ενστάσεων είναι από 13-12-2018 έως και 17-12-2018.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις