ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΠπ

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 11:19

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Δ/νση, έως την Τετάρτη 23-1-2019 στο οποίο θα δηλώνουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν ν αναλάβουν την διδασκαλία της Υποστήριξης ΚΠπ.