Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Έναρξη Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 08:18

Συνημμένο θα βρείτε το με αριθμό πρωτ.110795/2019

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία:
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις