Δήλωση τοποθέτησης Αναπληρωτών και Ανακοίνωση Κενών

Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019 08:50

Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Γενικής Παιδείας για τις τοποθετήσεις της  Α΄ Φάσης Αναπληρωτών.

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση προτίμησης να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση μέχρι Δευτέρα και ώρα 12:00 και να την αποστείλουν στη ΔΔΕ Κορινθίας, είτε με FAX (27410-77021) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail @ dide.kor.sch.gr)