Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 20:23

Σύμφωνα με τις 16/06-09-2019 και 17/09-09-2019 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

 

α) Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις και Διαθέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Φάση ΙΙ)

β) Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών  Γενικής Παιδείας

γ) Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

 

 

Εκκρεμεί η απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, η οποία θα ανακοινωθεί αύριο 10-09-2019.