ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 09:55

               Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης και σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των ενστάσεων ορίζεται από 13-12-2019 έως και 18-12-2019.

Οι ενστάσεις θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του συνημμένου εγγράφου.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις