Ανανέωση ενδιαφέροντος για εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 14:26

Όσοι εμμένουν στην αίτηση τους, να δηλώσουν ανανέωση ενδιαφέροντος για μετάταξη.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση.