Ανανέωση ενδιαφέροντος για εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 14:26

Όσοι εμμένουν στην αίτηση τους, να δηλώσουν ανανέωση ενδιαφέροντος για μετάταξη.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση Αριθμητικών Υπεραριθμιών - Ορ…

Μεταθέσεις :: 15-05-2020

Δείτε τα συνημμένα. Τα οργανικά κενά της Ειδικής Αγωγής θα ανακοινωθούν μετά την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 18/5/2020 Διεγράφη το οργανικό κενό Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων που εκ παραδρομής...

Περισσότερα...

Πίνακας μορίων αιτούντων βελτίωσης θέσης…

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 13-05-2020

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19/5/2020 στο e-mailτης Διεύθυνσης.

Περισσότερα...