ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 13:15

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄. 

Συνημμένο θα βρείτε το σχετικό έντυπο αίτησης.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις