ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής...."

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 18:17

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069645

Σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά που ακολουθούν και  αφορούν την πρόσληψή σας , από σήμερα  Τετάρτη 26/08/2020  έως και την Δευτέρα 31 /08/2020  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : mail@dide. kor.sch.gr

Επισήμανση : τα δικαιολογητικά να σταλούν αποκλειστικά σε αρχείο pdf.

Κάθε αναπληρωτής θα αποστείλει ένα μόνο mail  το οποίο θα πρέπει να περιέχει τα  έξης συνημμένα:

1) αρχείο με την αίτηση αναγνώρισης  και τις επιμέρους προϋπηρεσίες ,

2) αρχείο  με την αίτηση αναγνώρισης και τον μεταπτυχιακό τίτλο ( όταν υπάρχει) και

3) αρχείο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16).

Πληρ: ΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΛΙΚΗ

Τηλ επικοιν. 2741077030