ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 11:06

 

ΠΔΕ –ΕΣΠΑ- ΤΑΚΤΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι  κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών πρόσληψής σας, παρατηρήθηκαν προβλήματα λόγω του όγκου των επισυναπτόμενων αρχείων.

 

 1)Ως εκ τούτου όσοι αναπληρωτές αντιμετωπίζετε  πρόβλημα μεταφόρτωσης και αποστολής των αρχείων σας,   καλείστε  να αποστείλετε ηλεκτρονικά μόνο το Δελτίο Aπογραφής  ( mail@dide.kor.sch.gr), έως και τις 31/8/2020.

 

2)Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει το ονοματεπώνυμο σας, στον Δ/ντή της Σχολικής μονάδας όπου θα αναλάβετε υπηρεσία.

 

Τηλ επικοιν. 2741077017