Υποβολή δήλωσης προτίμησης, ανάληψη υπηρεσίας και δικαιολογητικά αναπληρωτών Β' φάσης (Ενημερώθηκε)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:07

Ανακοινώνεται ο πίνακας λειτουργικών που αφορούν αναπληρωτές Β' φάσης οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη αίτηση προτίμησης  μέσω  email στο mail[at]dide.kor.sch.gr μέχρι Τρίτη 22/9 και ώρα 15:00.

Μαζί με την δήλωση τοποθέτησης, παρακαλούμε να στείλετε συμπληρωμένο το αντίστοιχο επισυναπτόμενο δελτίο απογραφής. Κανένα άλλο δικαιολογητικό δεν αποστέλλεται απ' ευθείας στη ΔΔΕ. Η κατάθεση των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο τοποθέτησης με την ανάληψη υπηρεσίας.

H ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών θα γίνει στα σχολεία που θα τοποθετηθούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Δεν απαιτείται η προσέλευσή τους στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας.