Ανακλήσεις - Ενστάσεις - Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 12:30

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από τη Δευτέρα, 19/07/2021 έως και την Παρασκευή, 23/07/2021 και ώρα 15:00 για την υποβολή ενστάσεων/επανεξετάσεων και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών και Κωφών, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά σχολεία, και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-22.

https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/49518-16-07-21-apospaseis-ekpaideftikon-vvathmias-se-smeae-kesy-sxoleia-tyflon-kai-kofon-mousika-kallitexnika-kai-ekklisiastika-kai-apo-pysde-se-pysde-3

Ευγενία Μπιγέρη
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Τμήμα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Τηλ.
Επικοινωνίας 210 3442280